Ontwikkelbudget

Om continue een verbeterslag van de omgevingsveiligheid te kunnen realiseren, moeten de uitvoerende overheden (provincies, gemeenten, ministeries) zich tijdig kunnen voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelde daarom in 2021- 2024 een ontwikkelbudget beschikbaar voor projecten die hieraan bijdragen.

Projecten

Op deze pagina ziet u een overzicht van goedgekeurde projecten, pitches, presentaties en resultaten van projectaanvragers in de periode van 2021- 2024. Op dit moment is het niet mogelijk om ontwikkelbudget aan te vragen.