Ontwikkelbudget

Veiligheid is een basisbehoefte. Iedere burger heeft het recht op een veilige leefomgeving. Dit is opgenomen in de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en de Milieuvisie van het Rijk, met als streven het blijvend verbeteren van de omgevingsveiligheid.

Om deze continue verbeterslag van de omgevingsveiligheid te kunnen realiseren, moeten de uitvoerende overheden (provincies, gemeenten, ministeries) zich tijdig kunnen voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daarom een ontwikkelbudget beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van die overheden op ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid. In het najaar van 2023 was de zesde en laatste inschrijftermijn voor een bijdrage uit het ontwikkelbudget binnen het programma Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021- 2024. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat buigt zich momenteel over een mogelijke opvolger van het ontwikkelbudget.
Omgevingsdienst NL voert het secretariaat en projectleiderschap voor dit onderdeel van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid.

Vragen? Mail uw vraag naar: omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Ontwikkelbudget Omgevingsveiligheid 2021 - 2024

Budget voor innovatieve projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van overheden op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid. Beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Projecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de projecten en de (beoogde) resultaten. Deze projecten hebben in de periode van 2021 tot 2024 een bijdrage uit het ontwikkelbudget ontvangen.

Op dit moment is het niet mogelijk om ontwikkelbudget aan te vragen.  

Ontwikkelbudget 2021-2024