1 maart 2021 inschrijving ‘ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’ geopend

Vanaf 1 maart a.s. is het voor overheidsorganisaties mogelijk om zich in te schrijven voor het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. Deze inschrijving loopt via Omgevingsdienst NL . 

Continue verbeterslag

Het ontwikkelbudget is bestemd voor projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van de overheden op komende ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid. En om proactief om te kunnen gaan met omgevingsveiligheid. Nieuwe innovatieve projecten zijn nodig om een continue verbeterslag van de omgevingsveiligheid te kunnen realiseren.

Meerjarenagenda 2021-2024

Het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid is één van de zeven clusters uit de meerjarenagenda 2021-2024. De agenda voor het versterken van de omgevingsveiligheid die door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is vastgesteld. Dit is een vervolg op het programma ‘Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)’.

Inschrijven, vragen of meer informatie

Klik hier voor alle uitgebreide informatie over het ontwikkelbudget en het aanvraagformulier.

Start: maandag 1 maart 2021

Sluiting: woensdag 31 maart 2021

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten