Nederlandse Emissieautoriteit en Omgevingsdienst NL versterken samenwerking

 

Op vrijdag 15 december 2023 ondertekenden Mark Bressers, directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en Ruben Vlaander, bestuursvoorzitter van Omgevingsdienst NL, een gegevensleveringsovereenkomst. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het versterken van het toezicht op zogenoemde ETS bedrijven.

Toezicht versterken
De NEa voert al jaren toezicht op de CO2-emissie van ETS bedrijven uit. Door het uitwisselen van specifieke gegevens over deze bedrijven zijn beide organisaties in staat, ieder vanuit hun eigen rol, het toezicht op deze bedrijven te versterken. Met als doel om de kwaliteit van de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren te beschermen en te verbeteren.

Samenwerking en kennisuitwisseling
Mark Bressers ziet de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst niet alleen als een belangrijke stap om data-uitwisseling tussen inspecties mogelijk te maken. “Het is ook een manier om te voorkomen dat bedrijven dezelfde informatie meerdere keren moeten aanleveren bij toezichthouders en inspecties. Samenwerking en kennisuitwisseling zijn noodzakelijke voorwaarden om de ambities op het terrein van klimaatbeleid waar te maken.”

Voor Ruben Vlaander is de samenwerking met de Nederlandse Emissieautoriteit een verrijking. “Door een vollediger beeld te krijgen van het bedrijfsproces en de energiestromen binnen ETS bedrijven kunnen de 28 omgevingsdiensten in Nederland hun taak als toezichthouder nog beter vervullen. Daarnaast betekent samenwerken met de Nederlandse Emissieautoriteit ook een volgende stap in het realiseren van een level playing field.”

Verplichtingen uit de Wet milieubeheer
Het EU Emissions Trading System (EU ETS) reguleert de CO2-uitstoot van de Europese industrie. Bedrijven die onder het systeem vallen zijn meestal grote, energie-intensieve bedrijven uit onder andere de elektriciteitssector, raffinage-industrie, chemische industrie en metaalsector. De concrete aanleiding voor de nauwere samenwerking zijn de verplichtingen uit de Wet milieubeheer waaraan deze ETS bedrijven per 1 juli 2023 moeten voldoen. Omgevingsdiensten houden toezicht op het nakomen van deze verplichtingen. Toezichthouders van de NEa en van de omgevingsdiensten hebben de afgelopen maanden al samengewerkt in een pilot.

Heeft u vragen over de inhoud van dit bericht, stuur dan een mail naar communicatie@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten