Nieuwe directeur voor Omgevingsdienst regio Utrecht

Het bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) heeft Arnold van Vuuren benoemd als nieuwe directeur. Van Vuuren neemt op 1 januari 2020 formeel het stokje over van Jacco Post die recent van de organisatie afscheid nam. De functie van directeur wordt nu nog tijdelijk waargenomen door Michiel Heerkens.

Arnold van Vuuren, van oorsprong bioloog, vervulde diverse leidinggevende en directiefuncties bij de landelijke overheid. De laatste jaren als directielid bij de Inspectie Leefomgeving en Transport dat valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De portefeuilles die hij door de jaren heen beheerde, hebben nauwe raakvlakken met het werk van de omgevingsdienst. Van Vuuren heeft een groot netwerk dat door alle bestuurlijke lagen en door verschillende maatschappelijke sectoren binnen zowel het publieke als het private domein heenloopt.

Organisatieontwikkeling

Met Arnold van Vuuren heeft de ODRU zowel wat kennis van haar beleidsterreinen betreft als op het gebied van operationele aansturing en lange termijnvisie een krachtige nieuwe directeur. Samen met de organisatie gaat hij door met de ingezette organisatieontwikkeling. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals de komst van de Omgevingswet en de Energietransitie spelen daarbij een belangrijke rol.

Gerelateerde berichten