Omgevingsveiligheid: rapport toekomstbestendige parkeergarages beschikbaar

Mede door een bijdrage vanuit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid heeft gemeente Amsterdam, samen met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, een onderzoek naar het toekomstbestendig veilig maken van parkeergarages uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek is inmiddels gepubliceerd.

Aanleiding voor onderzoek – energietransitie
De energietransitie heeft gevolgen voor vervoersmiddelen en benodigde infrastructuur in een parkeergarage. De vervoersmiddelen zullen steeds meer uitstootvrij zijn. Dat wil zeggen: elektrisch of waterstof aangedreven. Laden van de accu’s in auto’s in parkeergarages zal de norm worden. Naast de benodigde infrastructuur verwachten we steeds meer vormen van energieopslag systemen (EOS, buurtbatterij). Bestaande parkeergarages zijn in sommige gevallen al decennia oud en gebaseerd op de auto’s van die tijd: auto’s van staal en relatief klein. Auto’s hebben een stevige ontwikkeling doorgemaakt: de auto’s werden stukken groter en het staal werd vervangen door plastic. De brandbaarheid van auto’s nam hierdoor flink toe. Deze trend blijft doorgaan.

Impact incident op omgeving
Bij brandbestrijding door de brandweer spelen toegang en bereikbaarheid van parkeergarages parten, evenals de veiligheid van de brandweermensen. De impact op de omgeving is hierbij altijd groot omdat delen van de omgeving worden afgezet, mensen geen toegang hebben tot hun vervoersmiddel in de garage, het gebouwde deel boven de parkeergarage moet worden ontruimd en risico loopt om ook in brand te gaan. Het laden van accu’s in parkeergarages en de bijbehorende infrastructuur verhogen het brandrisico, geven een ander brandverloop en vragen dus om een andere aanpak van de brandweer bij een mogelijk incident.

Rapport toekomstbestendige parkeergarages
In dit onderzoeksrapport staat het toekomstbestendig veilig maken van parkeergarages centraal. Het doel van gemeente Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bij het uitvoeren van dit onderzoek was om een vertaalverslag van de maatregelen uit het rapport van het NIPV naar concrete maatregelen te maken. Zodat eigenaren van parkeergarages, gemeenten en veiligheidsregio’s er direct mee aan de slag kunnen gaan.

Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid
Het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid, waarmee de uitvoering van het onderzoek mede mogelijk is gemaakt, is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021-2024 ligt hieraan ten grondslag. Het ontwikkelbudget was bedoeld voor projecten die bijdragen aan een goede voorbereiding van overheden op ontwikkelingen die de omgevingsveiligheid kunnen beïnvloeden. Er zijn 6 inschrijftermijnen voor het ontwikkelbudget geweest. Het is momenteel niet mogelijk om ontwikkelbudget aan te vragen.

Heeft u vragen over het ontwikkelbudget? Neem dan graag contact op met Erica Graven, projectleider Secretariaat MVO, via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of 06 – 130 643 22.

Kijk voor de 28 projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door het ontwikkelbudget en voor de projectresultaten op dit overzicht.

Gerelateerde berichten