Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid: 13 aanvragen ingediend

In de periode van 15 maart tot en met 15 april 2022 hadden overheden de mogelijkheid om een bijdrage uit het ontwikkelbudget ‘nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’ aan te vragen. Dit ontwikkelbudget is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Dertien overheidsinstanties, waaronder Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, NIPV en een gemeente, maakten gebruik van deze mogelijkheid en dienden een aanvraag in.

Innovatieve projecten voor het verbeteren van omgevingsveiligheid

De aanvragen dienden betrekking te hebben op innovatieve projecten rondom onderstaande thema’s, gerelateerd aan omgevingsveiligheid:

  • energietransitie
  • digitalisering en informatie gestuurd werken
  • verbetering arbeidsmarktpotentieel

Negen van de dertien voorstellen hebben betrekking op één van bovengenoemde thema’s. De andere vier voorstellen hebben betrekking op meerdere thema’s tegelijkertijd: twee voorstellen voor energietransitie en digitalisering, een voorstel over energietransitie en verbetering arbeidsmarktpotentieel en een voorstel over digitalisering en verbetering arbeidsmarktpotentieel.

Besluitvorming aanvragen
De aanvragen zijn inmiddels voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Deze commissie adviseert het directeurenoverleg, dat op 20 juni 2022 beslist over de toekenning van bijdragen aan de ingediende voorstellen.

Het directeurenoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, J&V, IPO en VNG. De beoordelingscommissie wordt gevormd door andere vertegenwoordigers van diezelfde organisaties, afkomstig van rijk, provincie, gemeente en uitvoeringsdiensten.

Na de besluitvorming krijgen de aanvragers bericht en delen we samenvattingen van de projectvoorstellen op onze website. Een van de subsidievoorwaarden is het breed delen van opgedane ervaringen en kennis over en resultaten van het project. Je kunt het verloop van de projecten dan onder meer volgen via de website en Kennisnet.

Mogelijke vervolgtranche
In juni 2022 vindt er ook besluitvorming plaats over de vervolgtranches ‘ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid in 2022-2023.  

Wat zit er nog in de pijplijn – we horen het graag!
Het secretariaat MVO dat de uitvoering van deze regeling faciliteert, krijgt graag een beeld bij wat er nog in de pijplijn zit op het gebied van innovatieve projecten over omgevingsveiligheid.

Heb je een projectidee dat past bij de genoemde bovenstaande thema’s? Of ligt er al een aanvraag die nog niet compleet is? Laat het dan graag weten aan Erica Graven via WhatsApp of een telefoontje: 06  – 13 06 43 22 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).
Je kunt ook een mail sturen naar: omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl 

Gerelateerde berichten