Nieuws

Op woensdag 27 maart 2024 vond het Jaarcongres Relevant 2024 plaats in het Provinciehuis Noord-Brabant in Den Bosch. Tijdens deze dag stonden...

Net als bij toezicht is het bij vergunningverlening milieu belangrijk de beschikbare capaciteit zo slim mogelijk te benutten. Gelijktijdig mag het milieu...

Er zijn genoeg redenen om bij een van de 28 omgevingsdiensten in Nederland te werken. Om door te pakken en impact te...

Vanuit het programma ‘Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid’ (MVO) is er vanaf 2021 een ontwikkelbudget door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ter...

Op vrijdag 15 december 2023 ondertekenden Mark Bressers, directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en Ruben Vlaander, bestuursvoorzitter van Omgevingsdienst NL, een...

Van 1 september tot 15 oktober 2023 stond de zesde inschrijftermijn van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid open. Dit ontwikkelbudget is beschikbaar...