Publicatie: Onderzoek naar risico’s Wkb voor bevoegd gezagen

In opdracht van Omgevingsdienst NL hebben onderzoekbureaus Berenschot en ANG onderzocht wat de impact en de risico’s van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op het gebied van bedrijfsvoering en financiën zijn voor bevoegd gezagen.

De Wkb brengt naar verwachting grote financiële risico’s met zich mee en het bevoegd gezag zal onvoldoende invloed kunnen uitoefenen tijdens bouwprocessen. Dit onderzoek is vandaag gepubliceerd en aangeboden aan het ministerie van BZK en VNG, met daarbij het advies de risico’s te bestuderen en in het wetgevingstraject zodanige keuzes te maken dat de risico’s zich niet zullen voordoen.

Lees hier het complete onderzoek (in pdf).

Lees ook: interview met Henk-Jan Baakman,
directeur Omgevingsdienst De Vallei en initiatiefnemer van dit onderzoek,
op pagina 4 van Binnenlands Bestuur.

Gerelateerde berichten