Reactie Omgevingsdienst NL op Kamerbrief versterking VTH-stelsel

Met grote belangstelling hebben wij kennisgenomen van de Kamerbrief versterking VTH-stelsel die op 13 december door de demissionaire staatssecretaris is aangeboden aan de Tweede Kamer. Omgevingsdienst NL is van mening dat de Kamerbrief interessante aanknopingspunten bevat om het gehele VTH-stelsel te verbeteren. Het eerder door ons aan u aangeboden impulsprogramma sluit er ook goed op aan.

Wij nemen de oproep ter harte dat het aan alle bij het VTH-stelsel betrokken partijen is om ervoor te zorgen dat het VTH-stelsel sterker wordt, milieuschade wordt voorkomen en we de uitdagingen van de toekomst op kunnen pakken. Graag nemen we het aanbod aan om met onze partners – IenW, VNG, IPO, BZK, JenV, politie en OM – gezamenlijk de implementatie van de verbetervoorstellen op te pakken.

Omgevingsdienst NL gaat de komende periode intern en extern in gesprek met onze partners over de koers en de acties die we gaan ondernemen.

Gerelateerde berichten