Goed bezochte ‘zandbaksessies’ over ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid en nieuwe inschrijftermijn (1 september tot en met 14 oktober 2023)

Op 15 juni en 22 juni 2023 organiseerde het secretariaat MVO drie ‘zandbaksessies’ over het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. Z’n 30 collega’s namen deel aan de online sessies om informatie over het ontwikkelbudget te halen. Ook werd er een aantal projectideeën gedeeld. 

Erica Graven, projectleider Secretariaat MVO bij Omgevingsdienst NL, nam de collega’s mee door de informatie over het ontwikkelbudget, dat door het Ministerie van IenW beschikbaar wordt gesteld.

Voor het gemak: alle informatie op een rijtje
Op deze pagina leest u onder meer:

Projectideeën
Het is altijd mogelijk om met Erica Graven te sparren over een idee voor een innovatief project dat bijdraagt aan het verbeteren van de omgevingsveiligheid. Of als u tijdens het uitwerken van een aanvraag vragen heeft of wellicht een samenwerkingspartner zoekt bij de aanvraag voor een bijdrage en de uitvoering van het project.

Goed om te weten: bij aanvragen voor een bijdrage uit het ontwikkelbudget gaat het om innovatieve projecten, waarbij het verbeteren van de omgevingsveiligheid in relatie tot een van deze drie thema’s centraal staat:

  1. Energietransitie
  2. Digitalisering en informatie-gestuurd werken
  3. Verbetering arbeidsmarktpotentieel

Het projectidee moet uniek zijn. In het overzicht van gehonoreerde projecten, beschrijvingen en (beoogde) resultaten kunt u nagaan of uw idee al op de projectenlijst staat. Het bekijken van dit overzicht kan ook ter inspiratie dienen!

Inschrijftermijn: 1 september 2023 tot en met 14 oktober 2023
De volgende inschrijftermijn van het ontwikkelbudget opent op 1 september 2023 en loopt door tot en met 14 oktober 2023. In 2024 volgen nog twee inschrijftermijnen.

Vragen over het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid? Stuur dan een mail naar Erica Graven, projectleider Secretariaat MVO bij Omgevingsdienst NL, via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten