Vanaf 1 februari tot 1 maart 2023: inschrijftermijn voor aanvragen bijdrage voor het verbeteren van de omgevingsveiligheid

Uitvoerende overheden met voorstellen voor vernieuwende projecten voor het verbeteren van de omgevingsveiligheid kunnen in de periode 1 februari tot 1 maart 2023 een aanvraag voor een bijdrage indienen. Een aanvraag voor een bijdrage uit het ontwikkelbudget ‘nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’ moet minimaal één van de volgende thema’s raken: energietransitie, digitalisering en informatie-gestuurd werken óf verbetering arbeidsmarktpotentieel. De resultaten van de projecten moeten breed toepasbaar en deelbaar zijn, zodat andere overheden er profijt van kunnen hebben. Zo helpen we elkaar bij het verbeteren van de veiligheid van de fysieke leefomgeving.

Ondersteunen bij voorbereiding op taakuitvoering omgevingsveiligheid

Het doel van ontwikkelbudget is het verbeteren van de omgevingsveiligheid. Door het beschikbaar stellen van financiële ondersteuning wil het Ministerie van IenW uitvoerende overheden helpen bij de voorbereiding van hun taakuitvoering. Het gaat daarbij om nieuwe prioriteiten en ontwikkelingen die de omgevingsveiligheid en de taakuitvoering (negatief) kunnen beïnvloeden.

Projecten, voorwaarden en aanvragen
Al een aantal jaren stelt het ministerie geld beschikbaar voor het verbeteren van de veiligheid van de fysieke leefomgeving. Dat leverde al veel projectaanvragen op! U kunt hier meer informatie lezen over die projecten, de scope ervan en de (beoogde) resultaten. Op 1 februari 2023 opent de nieuwe inschrijftermijn.

Op deze webpagina vindt u meer informatie over het ontwikkelbudget, de voorwaarden en het aanvragen van een bijdrage in de periode van 1 februari tot 1 maart 2023. Ook op deze pagina: een animatie over het hoe en waarom van het ontwikkelbudget, een handige leidraad bij het invullen van het aanvraagformulier en een aantal presentaties van projecten die door een bijdrage uit het ontwikkelbudget in uitvoering zijn of zelfs al afgerond zijn. 

Vragen, sparren en contactgegevens
Heeft u vragen over de regeling? Of wilt u sparren over een project(idee), dat positief bijdraagt aan de omgevingsveiligheid? Neem dan contact met ons op! Doe dat ook vooral bij twijfels over of uw project wel of niet voldoet. Stuur een mail naar: omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl.

Of whatsapp naar Erica Graven, projectleider Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) voor de clusters 2, 5 en 6, via 06  – 13 06 43 22. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ook als uw aanvraag wel voldoet aan alle criteria, maar nog niet voor de volle 100% is uitgewerkt; laat het ons weten en dien uw aanvraag in.

Omgevingsdienst NL faciliteert sinds 2021 de uitvoering van deze regeling en heeft hiervoor een secretariaat opgericht: het secretariaat MVO te bereiken via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl


Informatie over het ontwikkelbudget

Gerelateerde berichten