Vragensessies in december en januari over Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid (vijfde tranche geopend van 1 februari tot 1 maart 2023)

Het ministerie van IenW heeft besloten een vijfde tranche Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid open te stellen. Het indienen van een aanvraag voor dit ontwikkelbudget is mogelijk van 1 februari tot 1 maart 2023. 

Vragensessies: 19 december en 16 januari

Op 19 december 2022 en 16 januari 2023 organiseren wij online vragensessies over het ontwikkelbudget. De vragensessies starten om 16 uur. Erica Graven beantwoordt uw vragen dan graag.  Erica is projectleider bij het Secretariaat Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) bij Omgevingsdienst NL.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan een van de online vragensessies? Stuur dan een mail met uw gegevens en de gewenste datum naar omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Informatie over ontwikkelbudget op website
Er is al veel informatie op onze website beschikbaar. U leest hier over het waarom van het ontwikkelbudget, de voorwaarden, het aanvragen en de beoordeling van de aanvragen. Voor het einde van dit jaar vindt u ook een actuele leidraad (nuttig bij het invullen van het aanvraagformulier) en een up-to-date filmpje over het ontwikkelbudget op de webpagina.

Op de webpagina vindt u ook samenvattingen van de projecten die in de eerste drie tranches een bijdrage toegekend hebben gekregen. De aanvragen in de vierde tranche worden momenteel beoordeeld. Medio december vindt hierover besluitvorming plaats. Het document met de samenvattingen wordt daarna geactualiseerd.

Binnenkort online – presentaties over projecten ontwikkelbudget
Van een aantal projecten die in de eerste drie tranches een bijdrage vanuit het ontwikkelbudget hebben ontvangen, staan binnenkort presentaties en filmpjes online. Zo krijgt u meer beeld bij de inhoud van de verschillende projecten. En doet u wellicht inspiratie op om in de komende tranche (1 februari tot 1 maart) ook een aanvraag  te doen voor een bijdrage voor het realiseren van een innovatief project op het gebied van energietransitie, digitalisering en informatie-gestuurd werken en/of verbetering arbeidsmarktpotentieel.

Vragen? Stel ze via mail: omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten