Vragensessies over ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid – vierde tranche geopend (15 september – 15 oktober)!

Het ministerie van IenW heeft besloten een vierde tranche Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid open te stellen. Het indienen van een aanvraag voor dit ontwikkelbudget is mogelijk van 15 september tot en met 15 oktober 2022. 

Op 3 oktober en 10 oktober organiseren wij online vragensessies over het ontwikkelbudget.  De vragensessies starten om 16 uur.

Erica Graven beantwoordt uw vragen dan graag.  Erica is projectleider bij het Secretariaat Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) bij Omgevingsdienst NL.

Aanmelden

Stuur een mail met uw gegevens en de gewenste datum van de vragensessie naar omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Informatie over ontwikkelbudget op website

Er is al veel informatie op onze website beschikbaar. U leest hier over het waarom van het ontwikkelbudget, de voorwaarden, het aanvragen en de beoordeling van de aanvragen. Er is een handige leidraad, die u kunt gebruiken bij het indienen van een aanvraag. Ook is er een kort filmpje, waarin we het ontwikkelbudget toelichten. 

Ook op onze website: samenvattingen van de projecten die in eerdere tranches een bijdrage toegekend hebben gekregen. Recent werden nog tien projectaanvragen gehonoreerd. U leest erover in dit bericht.

Heeft u nu al vragen? Dan kunt deze natuurlijk al stellen door het sturen uw vragen naar omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten