Met dank aan enthousiaste projectaanvragers: beeld en geluid bij projecten over omgevingsveiligheid

Sinds 2021 biedt het ministerie van I en W de mogelijkheid aan overheden om een bijdrage uit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid te vragen. Veel overheden hebben deze kans al met beide handen aangepakt en een aanvraag voor een bijdrage gedaan. Om zo innovatieve projecten op het gebied van omgevingsveiligheid uit te kunnen voeren. 

Deze projecten hebben betrekking op een van de onderstaande thema’s (of een combinatie ervan): 

  • Energietransitie;
  • Digitalisering en informatie-gestuurd werken en/of;
  • Verbetering arbeidsmarkpotentieel.

De projecten moeten bijdragen aan het blijvend verbeteren van de omgevingsveiligheid. Onlangs zijn er nog 6 projectaanvragen gehonoreerd.

Op 1 februari 2023 opent de nieuwe inschrijftermijn; deze sluit op 1 maart 2023.

Presentaties van projecten
We hebben de projectaanvragers (uit de eerste drie tranches) gevraagd kort te vertellen over het waarom, hoe en wat van hun projectaanvragen. Dat heeft een aantal mooie ‘pitches’ opgeleverd. U kunt ze via de links hieronder bekijken.

Meer informatie over deze projecten leest u ook in dit document met samenvattingen van alle gehonoreerde aanvragen tot nu toe.  

Meer informatie? Raadpleeg de website, stuur een mail of WhatsApp bericht
Wilt u meer weten over het ontwikkelbudget, de voorwaarden en het aanvragen? Lees dan hier verder op onze website: Informatie over het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Of neem contact op met Erica Graven, projectleider Secretariaat Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid via mail omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of via WhatsApp 06 13064322


Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Gerelateerde berichten