Inschrijven op tranche 2 van het ‘ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’ nu geopend

Vanaf 1 september 2021 is het voor overheidsorganisaties mogelijk om zich in te schrijven voor de tweede tranche van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. Deze inschrijving loopt via Omgevingsdienst NL. 

Continue verbeterslag

Het ontwikkelbudget is bestemd voor projecten die overheden effectief en efficiënt voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen die de omgevingsveiligheid kunnen beïnvloeden. Nieuwe, innovatieve projecten zijn nodig om een continue verbeterslag van de omgevingsveiligheid te kunnen realiseren.

Thema’s
Een project kan in aanmerking komen voor een bijdrage als het gaat om omgevingsveiligheid en daarbij één van de volgende thema’s:

  • energietransitie
  • informatie gestuurd werken of digitalisering
  • verbetering arbeidsmarktpotentieel

Meerjarenagenda 2021-2024
Het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid is één van de zeven clusters uit de meerjarenagenda 2021-2024. De agenda voor het versterken van de omgevingsveiligheid die door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is vastgesteld. Dit is een vervolg op het programma ‘Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)’.

Inschrijven, vragen of meer informatie
Klik hier voor alle uitgebreide informatie over het ontwikkelbudget en het aanvraagformulier.

Start: woensdag 1 september 2021

Sluiting: donderdag 30 september 2021

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten